ב"ה

Shabbat Candle-Lighting Times for Washington D.C.

Washington D.C., DC ΗΠΑ

Αλλαγή τοποθεσίας
Candle Lighting is 18 mins. before sunset  |  -5 GMT  |  DST in effect
Περισσότερα options
fewer options
Το Σσαμπάτ ξεκινά
 λεπτά πριν το ηλιοβασίλεμα
Το Σσαμπάτ τελειώνει
 λεπτά μετά το ηλιοβασίλεμα
Visual Shkiah
adjustment
 λεπτά πριν το ηλιοβασίλεμα
Γεωγραφικό Πλάτος
Γεωγραφικό Μήκος
Ζώνη Ώρας
Custom Name
Μόνο για προβολή
Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2024
Σιβάν 15, 5784

Άναμμα Κεριών στις 8:19 μμ

Σαββάτο, Ιούνιος 22, 2024
Σιβάν 16, 5784

Το Σσαμπάτ τελειώνει 9:26 μμ

Παρασκευή, Ιούνιος 28, 2024
Σιβάν 22, 5784

Άναμμα Κεριών στις 8:20 μμ

Σαββάτο, Ιούνιος 29, 2024
Σιβάν 23, 5784

Το Σσαμπάτ τελειώνει 9:26 μμ

Load More Weeks
Loading...
Loading, Please wait...
Download
Embed
iCal
App

Caution: Shabbat candles must be lit before sunset. It's a desecration of the Shabbat to light candles after sunset.

Shabbat candle lighting times listed are 18 minutes before sunset, however please allow yourself enough time to perform this time-bound mitzvah at the designated time; do not wait until the last minute.

Click to learn more about Shabbat and Holiday candle lighting.

In memory of
Hillel ben Avrohom
and Pessa bat Yehuda
This page in other languages