ב"ה

Shabbat Candle-Lighting Times for Greenstone Hill

Greenstone Hill, Νότια Αφρική

Αλλαγή τοποθεσίας
Candle Lighting is 18 mins. before sunset  |  +2 GMT
Περισσότερα options
fewer options
Το Σσαμπάτ ξεκινά
 λεπτά πριν το ηλιοβασίλεμα
Το Σσαμπάτ τελειώνει
 λεπτά μετά το ηλιοβασίλεμα
Visual Shkiah
adjustment
 λεπτά πριν το ηλιοβασίλεμα
Γεωγραφικό Πλάτος
Γεωγραφικό Μήκος
Ζώνη Ώρας
Custom Name
Μόνο για προβολή
Παρασκευή, Φεβρουάριος 3, 2023
Σσεβάτ 12, 5783

Άναμμα Κεριών στις 6:40 μμ

Σαββάτο, Φεβρουάριος 4, 2023
Σσεβάτ 13, 5783

Το Σσαμπάτ τελειώνει 7:34 μμ

Παρασκευή, Φεβρουάριος 10, 2023
Σσεβάτ 19, 5783

Άναμμα Κεριών στις 6:36 μμ

Σαββάτο, Φεβρουάριος 11, 2023
Σσεβάτ 20, 5783

Το Σσαμπάτ τελειώνει 7:29 μμ

Load More Weeks
Loading...
Loading, Please wait...
Download
Embed
iCal
App
Google Assistant

Caution: Shabbat candles must be lit before sunset. It's a desecration of the Shabbat to light candles after sunset.

Shabbat candle lighting times listed are 18 minutes before sunset, however please allow yourself enough time to perform this time-bound mitzvah at the designated time; do not wait until the last minute.

Click to learn more about Shabbat and Holiday candle lighting.

In memory of
Hillel ben Avrohom
and Pessa bat Yehuda
This page in other languages